طرح 1

“نتایج روشن، حرفه ای، و قانع کننده بودند، و سرمایه گذاران و مشاوران که دیده اند، مواد آنها را دوست داشت. می دانند که چه سرمایه گذاران می خواهم! “

لطیفه زمان
مسئول فنی، رئیس،مسئول فنی، رئیس،, اعماق اقیانوس سرگرمی

تقاضا برای موسسات مالی کمی تغییر کرده است. مبهم و تاریک کردن دیگر پذیرفته شده است، که به همین دلیل این کسب و کار وردپرس تا کامل است.

دبی غنی
رئيسرئيس, خطوط هوایی گروس کروتز

با شادی و غم و اندوه چه آمیخته بگیرم تا قلم برای نوشتن به عزیزترین دوست من! اوه، چه تغییر بین به روز و دیروز. مهم نیست که چقدر سوال کسب و کار شما پیچیده، ما قابلیت و تجربه برای ارائه پاسخ شما نیاز به جلو حرکت کند.

دونالد ریچاردسون
سردبیرسردبیر, مجله مرزهای

ما قبل از انتخاب موضوع مالی وردپرس به دلیل ما می خواستیم به مطمئن سرمایه گذاری ما نتایج عملکرد فکر می کردم. این به وضوح بهترین انتخاب بود.

سینتیا لی کر
رئيسرئيس, هماهنگی شرکت

مشاوره وردپرس راه را به موسسات مالی رفتن است. ما افتخار در یک سازمان گرا شفاف و کمال.

پسر مسیحی
شریک و مدیر عاملشریک و مدیر عامل, Grandier شرکت

قبل از پیوستن به مشاوره WP، بیانکا فرار یک شرکت نرم افزار مدیریت پروژه در ایالات متحده و در مشاوره و سرمایه گذاری بانکی کار کرده است.

بیانکا هاموند
مدیر عاملمدیر عامل, اریکسون

به دنبال یک مشاور کلاس اول طرح کسب و کار؟

Demos
Settings
Buy $0
Click to show mobile version

Scan QR to view mobile version

qr code

Layout

Wide
Boxed