چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

تماس با ما در دفتر مشاور WP نزدیکترین به شما و یا ارائه یک پرس و جو کسب و کار آنلاین.

“نتایج روشن، حرفه ای، و قانع کننده بودند، و سرمایه گذاران و مشاوران که دیده اند، مواد آنها را دوست داشت. می دانند که چه سرمایه گذاران می خواهم! “

لطیفه زمان
مسئول فنی، رئیس،مسئول فنی، رئیس،, اعماق اقیانوس سرگرمی

Slide
کارگاه های آموزشی
که بسیار جذاب!
ما یک شرکت ارائه می دهد که طراحی و ایجاد خدمات برای
شما را از طرح های اولیه به ساخت و ساز نهایی است.
یک نقل قول
Slide
دیدار با ما
ذهن درخشان!
پرسنل ما را ارزیابی کرده اند مسئولیت، علیت و / یا
مسائل خسارت در صدها دادخواهی و اختلاف مهم است.
کسب اطلاعات بیشتر

درباره شرکت

WP مشاوره نیروگاه مشاوره جهانی است. ما عملیات ما چند دهه پیش آغاز شد و با توجه به روابط بسیار خوبی با مشتریان خود افزایش یافته است. ما شروع به کوچک، تنها با چند نفر و یک دفتر کوچک، اما امروز ما باید دفاتر در کشورهای مختلف با صدها نفر از مردم کار در داخل آنها.

ما موفقیت ما به دلیل چگونه با موفقیت ما با مشتریان خود ادغام به دست آورد. یکی از شکایت بسیاری از مردم در مورد مشاوران این است که آنها می تواند مخل. کارمندان ترس مشاوران خارج در آینده و از بین بردن گردش کار. مشتریان ما چنین مسائل روبرو هستند.

WP مشاوره همچنان به رشد به لطف تا کنون روز به اعتماد به نفس مشتریان ما در ما داشته باشند. ما بسیاری از صنایع مانند مالی، انرژی، خدمات کسب و کار، محصولات مصرفی را پوشش میدهد.

چگونگی کار ما

Small group of young people at a business meeting in a cafe

ماموریت ما

برنامه های مربیگری مشهور ما به شما اجازه می دهد تا:

  • در ساعات کار کمتر – و پول بیشتری کنید
  • در جذب و حفظ کیفیت، مشتریان با درآمد بالا به
  • در مدیریت زمان خود را به طوری که شما دریافت بیشتر در زمان کمتر انجام می شود به
  • در با سنگ تیز کردن مهارت های رهبری تیز به مدیریت تیم خود کنید
  • در هزینه های برش بدون فدا کردن کیفیت به
  • در اتومات کسب و کار خود را، بنابراین شما می توانید برای روز، هفته، یا حتی ماه ها در یک زمان ترک کنید

به دنبال یک مشاور کلاس اول طرح کسب و کار؟

Demos
Settings
Buy $0
Click to show mobile version

Scan QR to view mobile version

qr code

Layout

Wide
Boxed